Правила и Условия

Легализация

OptimalRentals.net е изцяло управляем и собствен бизнес на Трием БГ ЕООД. Компания профилирана в отдаването на яхти под наем, организаране на яхт чартъри и предлагане на самостоятелни, луксозни вили и апартаменти на хотелски принцип. Регистрацията на Компанията e в град Варна – България и предлага обекти и чартъри по цялото Българско Черноморие, Гърция, Турция и Хърватска.


Начин на плащане

Плащането е възможно чрез PayPal или банков превод към сметките на Трием БГ ЕООД. При извършване на плащането за основание моля, попълнете номера на одобрената от Вас оферта за наем.

Гаранция за наем

Извършеното от клиентите плащане гарантира резервация за наем и се съхранява, като гаранция до настаняването на наемателите в имота/яхтата. Внесената сума към Трием БГ ЕООД се внася към собственика/управителя след потвърждение от клиента, наемател за коректност при посрещането и настаняването му.

 

Отказване на резервацията

Ако по някакви обстоятелства Вие желаете да се откажете от направена резевация, губите първоначалната вноска (капарото). Ако искате да върнете закупен ваучер за наем можете да го направите не по-късно от две седмици след закупуването му и три седмици преди настаняване на 60 % от стойността му.


Проблеми с имот

Преди внасянето на копарото за наем, всички особености и възможности на чартъра/наема трябва да са ясни и на двете страни. Ако те в последствие не отговарят на договореното, имате право на обезщетение равно на установените разлики или да откажете наема и да си върнете внесените пари. Имайте в пред вид, че не можем да поемем отговорност при не зависещи от нас проблеми с обществени комунални услуги, като доставки на вода, канализационни системи, в.и.к., но гарантираме съдействие за отстраняването им незабавно и най-отговорно.


Отказ на наем (Настаняване)

В много редки инцидентни случаи може да се окаже невъзможно настаняване или влизане в наем. В тези случаи влизат независещи от нас обстоятелства като аварии, природни бедствия, болест и др. В този случай, ще Ви предложим алтернативен имот/яхта. Ако откажете тези възможности, ние ще Ви върнем внесените пари, включително и допълнителните разходи, като такси билети и др.


Счупвания, Щети

При настаняване на наемателите в повечето случаи се изисква депозит за щети различен в зависимост яхтата/имота, който наемате. За депозита се издава документ и се съхранява до изтичане на наема. При напускане и установяване липса на щети депозита се връща в пълен размер. Ако се установят повреди причинени от наемателите собственикът/управителя си запазва правото да задържи депозита до възстановяване на щетите.


Стандарти на яхти/имоти

Ние се стремим към висок стандарт на яхтите/имотите с които работим за да отговарят на изискванията и на най-претенциозните клиенти. Това определено е много трудна задача. Молим за отговорно отношение във връзка с пребиваването и запазване на имуществото. След настанвяване опознайте яхтата/имота за опасни места – тераси, стълби, хлъзгави повърхности. Прочетете внимателно правилника за ползване и информацията подадена от нас за всички особеностии.


Законови съответствия

Ако някой от тези условия следват да бъдат определени, като незаконни или неприложими със съответната държава, за която са предназначени, ще се считат за невалидни и ще бъдат премахнати, а останалите условия остават в сила и продължават да бъдат задължителни.

 

Обадете се за безплатна консултация !

+359 884 71 50 51

office@optimalrentals.net