Мениджмънт

Яхт мениджмънт

Управлението на луксозна яхта е непрекъснато нарастващ комплексен бизнес. Нашият яхт мениджмънт сервиз може да бъде пълен или частичен и може да включва чартър мениджмънт, екипажен сервиз, бюджетен контрол и др. По този начин Ви предлагаме един обичаен продукт съшит с Вашите индивидуални нужди.


Яхт чартър мениджмънт

От гледна точка на собствениците на луксозни яхти, отдаването на яхти под наем е възможност да генерират приходи и да си възвърнат направените инвестиции.

Това е несъмнено най-доброто решение след покупката на луксозна яхта. Ние сме добре пласирани да Ви съветваме във всички аспекти на този тип подходяща възможност.

Използвайки много промоинсрументи, като е-маркетинг, е-бюлетини, корпоративни каталози, участия в международни яхтени изложения, специален брандинг и др., нашите маркетинг стратегии са проактивни и с международен обхват.

 

Ваканционни имоти

Пропърти мениджмънта на Трием БГ е едно от основните ни направления в посока на професионалното и динамично развитие на компанията.

Внедряването на съвремени, ефективни системи за мениджмънт и отдаване под наем на ваканционни имоти е един от нашите приоритети.

В зависимост от вашите потребности ние предлагаме: Партьорство като посредници при отдаване под наем на имотите Ви, посредничество и подръжка в периода на наем (сезонно) и Пълно управление – отдаване под наем и  целогодишно стопанисване на собственоста Ви.

Възползвайте се от нашият дългогодишен опит и умения за да можем заедно да постигнем по-добра заетост на имотите Ви и по-високи приходи от наем. Удобството, което винаги сте търсили е гарантирано.


Условия

За включване на Ваши яхти/имоти в мениджмънт програмите и е-каталога на OptimalRentals.net, се сключва предварителен договор между Вас, като собственик и Управляващата Компания – Трием БГ ЕООД.

Маркетингът, рекламата и включването на яхтите/имотите Ви в туристическите мрежи е първо задължение на Компанията според договора.

Във връзка с това, Трием БГ подписва споразумения с туроператори и други организации, за да осигури максимална заетост на Вашите яхти/имоти, които представлява /управлява/.